Nebytový priestor D0.09

Cena 47 900 EUR
Úžitková plocha 31.20 m2
Celková plocha 31.2 m2
0.09 sklad 31.20 m2
Stiahnuť pôdorys